Tabula Rasa wil een arsenaal zijn van antiautoritaire en anarchistische teksten waar eenieder bedenkingen en ideeën kan vinden om zijn gedachten aan te scherpen en zijn gevechten te verdiepen. We mogen ook hopen dat dit arsenaal zal bijdragen aan het ontdekken van affiniteiten over de grenzen heen, aan het openbreken van opwindende onbekendes in gedachte en daad die één zijn, aan het fel vechten in de maalstroom van de sociale oorlog.

Evenwel is dit arsenaal geen supermarkt van meningen, zozeer in de mode en waar de afwezigheid van coherentie onmiddellijk in het oog springt. De anarchistische kritiek is geen onschuldige aangelegenheid. Als we ook in het antiautoritaire kamp zien hoe ideeën worden omgevormd tot ideologie en gedachten tot politiek, hoe de meest onverenigbare dingen vlotjes gecombineerd worden om de kwantitatieve illusie niet te bruuskeren, verkiezen wij om een anarchistische kritiek op de voorgrond te plaatsen die intiem destructief is. Een kritiek die de autoriteit, haar moraal en de sociale verhoudingen die eruit voortvloeien wil vernietigen, die niet probeert om die wat bij te stellen of beetje bij beetje te veranderen. Zonder aarzelingen of angst voor ruïnes, tabula rasa maken van het bestaande. Gisteren zoals vandaag denken wij dat het erom gaat overal deze destructieve spanning te dragen; zowel in de onrustige wateren van sociale conflicten als op de ijzige steppes van de sociale pacificatie.

We hopen ook dat dit instrument zal bijdragen om komaf te maken – vergeef ons de uitdrukking – met het “inferioriteitscomplex” waar de voorvechters van de anarchie al te vaak aan lijden wanneer ze tegenover de marxistische en politieke kritieken komen te staan of moeten omgaan met oproepen om zich aan te passen aan de realiteit van de dingen. Zeker, de vernietiging van de autoriteit is een buitengewoon praktische aangelegenheid, maar dat betekent allerminst dat we onze ideeën moeten begraven. Integendeel. Want het anarchisme is, zoals iemand het samenvatte, “gedachte en dynamiet”. Het is hoog tijd om zich definitief te ontvoogden van de kadavers die blijven beweren dat het mysterieuze sociale mechanismes zijn die de geschiedenis maken eerder dan de individuen van vlees en bloed, dat het de uitbuitingsomstandigheden zijn die het verlangen naar bevrijding en dus de revolte voortbrengen eerder dan het hart en het verstand van elkeen, dat de vrijheid zeker een mooie droom is, maar beter voorloping op zolder gezet wordt in naam van de tactische en organisatorische eisen van het moment. Tegenover dat alles denken wij dat enkele van de te zetten stappen de schepping van autonomie discussieruimtes zouden zijn, de uitdieping van affiniteiten, het delen en de kritiek van de ervaringen van strijd en revolte .

Tabula rasa zal dus vele teksten en vertalingen in verschillende talen ter beschikking stellen van de kameraden. Het gaat evengoed over teksten die lang geleden verschenen als over meer recente teksten. Hoewel elke “ordening” altijd moeilijk overkomelijke problemen met zich meebrengt zullen we proberen om de teksten niet alleen volgens autour of publicatie te archiveren, maar ook volgens “thema” om het opzoeken te vergemakkelijken. Tenslotte willen we nog de internationalistische intenties van dit project benadrukken: een discussieruimte bieden voorbij de specifieke contexten, taalkundige barrières en statelijke grenzen.

Latest entries

Loading...